Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

ΔΑΝΙΑ SUPERLIGA ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

1η  Αγωνιστική


Άαλμποργκ - Έσμπιεργκ
Νόρντζελαντ - Σοντερίσκε
Μίντιλαντ - Βίμποργκ

Άαρχους - Μπρόντμπι
Οντένσε - Χόμπρο
Κοπεγχάγη - Ράντερς
2η  Αγωνιστική

Χόμπρο - Άαλμποργκ
Βίμποργκ - Άαρχους
Σοντερίσκε - Μίντιλαντ
Ράντερς - Νόρντζελαντ
Μπρόντμπι - Οντένσε
Έσμπιεργκ - Κοπεγχάγη3η  Αγωνιστική

Νόρντζελαντ - Άαλμποργκ
Μπρόντμπι - Χόμπρο
Βίμποργκ - Έσμπιεργκ
Σοντερίσκε - Κοπεγχάγη
Άαρχους - Ράντερς
Μίντιλαντ - Οντένσε

4η  Αγωνιστική

Άαλμποργκ - Μίντιλαντ
Έσμπιεργκ - Σοντερίσκε
Ράντερς - Μπρόντμπι
Χόμπρο - Βίμποργκ
Οντένσε - Άαρχους
Κοπεγχάγη - Νόρντζελαντ
5η  Αγωνιστική

Άαρχους - Άαλμποργκ
Βίμποργκ - Μπρόντμπι
Νόρντζελαντ - Έσμπιεργκ
Μίντιλαντ - Κοπεγχάγη
Σοντερίσκε - Χόμπρο
Οντένσε - Ράντερς6η  Αγωνιστική

Κοπεγχάγη - Άαρχους
Μπρόντμπι - Σοντερίσκε
Έσμπιεργκ - Μίντιλαντ
Άαλμποργκ - Οντένσε
Χόμπρο - Νόρντζελαντ
Ράντερς - Βίμποργκ
7η  Αγωνιστική

Νόρντζελαντ - Μπρόντμπι
Οντένσε - Κοπεγχάγη
Μίντιλαντ - Χόμπρο
Άαλμποργκ - Ράντερς
Σοντερίσκε - Βίμποργκ
Άαρχους - Έσμπιεργκ
8η  Αγωνιστική

Κοπεγχάγη - Άαλμποργκ
Χόμπρο - Άαρχους
Μπρόντμπι - Μίντιλαντ
Βίμποργκ - Νόρντζελαντ
Ράντερς - Σοντερίσκε
Έσμπιεργκ - Οντένσε
9η  Αγωνιστική

Οντένσε - Βίμποργκ
Άαλμποργκ - Μπρόντμπι
Άαρχους - Σοντερίσκε
Κοπεγχάγη - Χόμπρο
Μίντιλαντ - Νόρντζελαντ
Έσμπιεργκ - Ράντερς10η  Αγωνιστική

Χόμπρο - Έσμπιεργκ
Βίμποργκ - Άαλμποργκ
Μπρόντμπι - Κοπεγχάγη
Νόρντζελαντ - Άαρχους
Σοντερίσκε - Οντένσε
Ράντερς - Μίντιλαντ11η  Αγωνιστική

Κοπεγχάγη - Βίμποργκ
Νόρντζελαντ - Οντένσε
Μίντιλαντ - Άαρχους
Άαλμποργκ - Σοντερίσκε
Μπρόντμπι - Έσμπιεργκ
Ράντερς - Χόμπρο

12η  Αγωνιστική

Άαρχους - Νόρντζελαντ
Μίντιλαντ - Ράντερς
Έσμπιεργκ - Άαλμποργκ
Κοπεγχάγη - Χόμπρο
Οντένσε - Σοντερίσκε
Βίμποργκ - Μπρόντμπι13η  Αγωνιστική

Μπρόντμπι - Μίντιλαντ
Νόρντζελαντ - Άαλμποργκ
Ράντερς - Οντένσε
Βίμποργκ - Έσμπιεργκ
Χόμπρο - Άαρχους
Σοντερίσκε - Κοπεγχάγη14η  Αγωνιστική

Κοπεγχάγη - Ράντερς
Άαλμποργκ - Χόμπρο
Οντένσε - Μπρόντμπι
Μίντιλαντ - Βίμποργκ
Άαρχους - Σοντερίσκε
Έσμπιεργκ - Νόρντζελαντ15η  Αγωνιστική

Βίμποργκ - Οντένσε
Μίντιλαντ - Έσμπιεργκ
Σοντερίσκε - Άαλμποργκ
Χόμπρο - Νόρντζελαντ
Ράντερς - Άαρχους
Μπρόντμπι - Κοπεγχάγη16η  Αγωνιστική

Άαλμποργκ - Ράντερς
Νόρντζελαντ - Σοντερίσκε
Κοπεγχάγη - Βίμποργκ
Άαρχους - Μπρόντμπι
Οντένσε - Μίντιλαντ
Έσμπιεργκ - Χόμπρο
17η  Αγωνιστική

Σοντερίσκε - Χόμπρο
Οντένσε - Έσμπιεργκ
Μίντιλαντ - Κοπεγχάγη
Ράντερς - Νόρντζελαντ
Μπρόντμπι - Άαλμποργκ
Βίμποργκ - Άαρχους
18η  Αγωνιστική

Νόρντζελαντ - Μπρόντμπι
Άαρχους - Μίντιλαντ
Χόμπρο - Ράντερς
Κοπεγχάγη - Οντένσε
Έσμπιεργκ - Σοντερίσκε
Άαλμποργκ - Βίμποργκ
19η  Αγωνιστική

Ράντερς - Σοντερίσκε
Οντένσε - Άαρχους
Μπρόντμπι - Χόμπρο
Κοπεγχάγη - Έσμπιεργκ
Μίντιλαντ - Άαλμποργκ
Βίμποργκ - Νόρντζελαντ
20η  Αγωνιστική

Άαρχους - Κοπεγχάγη
Σοντερίσκε - Μπρόντμπι
Άαλμποργκ - Οντένσε
Νόρντζελαντ - Μίντιλαντ
Χόμπρο - Βίμποργκ
Έσμπιεργκ - Ράντερς
21η  Αγωνιστική

Βίμποργκ - Σοντερίσκε
Οντένσε - Νόρντζελαντ
Μίντιλαντ - Χόμπρο
Μπρόντμπι - Ράντερς
Έσμπιεργκ - Άαρχους
Κοπεγχάγη - Άαλμποργκ

22η  Αγωνιστική

Νόρντζελαντ - Κοπεγχάγη
Σοντερίσκε - Μίντιλαντ
Άαλμποργκ - Άαρχους
Χόμπρο - Οντένσε
Μπρόντμπι - Έσμπιεργκ
Ράντερς - Βίμποργκ23η  Αγωνιστική

Οντένσε - Ράντερς
Μίντιλαντ - Μπρόντμπι
Άαρχους - Χόμπρο
Άαλμποργκ - Νόρντζελαντ
Κοπεγχάγη - Σοντερίσκε
Έσμπιεργκ - Βίμποργκ24η  Αγωνιστική

Βίμποργκ - Μίντιλαντ
Ράντερς - Κοπεγχάγη
Μπρόντμπι - Οντένσε
Σοντερίσκε - Άαρχους
Νόρντζελαντ - Έσμπιεργκ
Χόμπρο - Άαλμποργκ25η  Αγωνιστική

Οντένσε - Βίμποργκ
Κοπεγχάγη - Μπρόντμπι
Έσμπιεργκ - Μίντιλαντ
Άαλμποργκ - Σοντερίσκε
Άαρχους - Ράντερς
Νόρντζελαντ - Χόμπρο

26η  Αγωνιστική

Μπρόντμπι - Άαρχους
Μίντιλαντ - Οντένσε
Βίμποργκ - Κοπεγχάγη
Ράντερς - Άαλμποργκ
Σοντερίσκε - Νόρντζελαντ
Χόμπρο - Έσμπιεργκ27η  Αγωνιστική

Έσμπιεργκ - Οντένσε
Άαρχους - Βίμποργκ
Άαλμποργκ - Μπρόντμπι
Χόμπρο - Σοντερίσκε
Νόρντζελαντ - Ράντερς
Κοπεγχάγη - Μίντιλαντ
28η  Αγωνιστική

Σοντερίσκε - Έσμπιεργκ
Μπρόντμπι - Νόρντζελαντ
Βίμποργκ - Άαλμποργκ
Μίντιλαντ - Άαρχους
Ράντερς - Χόμπρο
Οντένσε - Κοπεγχάγη29η  Αγωνιστική

Άαρχους - Έσμπιεργκ
Σοντερίσκε - Βίμποργκ
Νόρντζελαντ - Οντένσε
Ράντερς - Μπρόντμπι
Χόμπρο - Μίντιλαντ
Άαλμποργκ - Κοπεγχάγη
30η  Αγωνιστική

Μίντιλαντ - Σοντερίσκε
Κοπεγχάγη - Νόρντζελαντ
Άαρχους - Άαλμποργκ
Οντένσε - Χόμπρο
Έσμπιεργκ - Μπρόντμπι
Βίμποργκ - Ράντερς31η  Αγωνιστική

Ράντερς - Μίντιλαντ
Χόμπρο - Κοπεγχάγη
Μπρόντμπι - Βίμποργκ
Σοντερίσκε - Οντένσε
Άαλμποργκ - Έσμπιεργκ
Νόρντζελαντ - Άαρχους
32η  Αγωνιστική

Έσμπιεργκ - Κοπεγχάγη
Χόμπρο - Μπρόντμπι
Σοντερίσκε - Ράντερς
Άαλμποργκ - Μίντιλαντ
Άαρχους - Οντένσε
Νόρντζελαντ - Βίμποργκ

33η  Αγωνιστική

Μίντιλαντ - Νόρντζελαντ
Κοπεγχάγη - Άαρχους
Βίμποργκ - Χόμπρο
Μπρόντμπι - Σοντερίσκε
Ράντερς - Έσμπιεργκ
Οντένσε - Άαλμποργκ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου